Här kan du träna framförhållning, målbild på älg, vildsvin, kronhjort, och under hösten även björn. Du kan skjuta på 80-meters älgbana, och träna framförhållning och följsamhet på löpande vilt.

Även skytte med sluggs på vildsvin.